Tłumacz jęz. francuskiego i angielskiego

Karolina Siupka-Mróz, absolwentka prawa oraz filologii romańskiej ze specjalizacją translatoryczną na Uniwersytecie Gdańskim, współpracuje z Dyrekcją Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych w Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu. Ukończyła także studia prawnicze we Francji na Université Sophia – Nice Antipolis oraz uczestniczyła w VII edycji Szkoły Prawa Francuskiego Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Université Toulouse 1 Capitole. Zawodowo zajmuje się tłumaczeniami prawniczymi w języku francuskim oraz angielskim. Prywatnie miłośniczka podróżowania.

Wykształcenie:

Uniwersytet Gdański

Prawo

Uniwersytet Gdański

Filologia romańska: translatoryka

Université de Nice – Sophia Antipolis

Prawo

Dyplomy:

Rada Europy

CAE Certificate in Advanced English

CCI Paris-Ile-de-France

CFJ Certificat de Français Juridique

Unistrasi

CILS Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

Szkoła Prawa Francuskiego UG – Universite Toulouse 1 Capitole

Certificat d’introduction au droit français et européen

Tłumaczenia Pisemne

Prawnicze

-teksty prawne i prawnicze, które nie wymagają uwierzytelnienia
-dokumenty unijne

Techniczne

-dokumentacja i specyfikacje techniczne
-budowa i konstrukcja maszyn
-teksty specjalistyczne

Inne

-tematyka ogólna

Język​

 Angielski  Polski
Francuski  Polski
     Francuski  Angielski

Tryb Zwykły​

od 30 PLN
od 35 PLN
od 40 PLN

Tryb Ekspresowy

od 40 PLN
od 45 PLN
od 50 PLN

Podane ceny są cenami przybliżonymi za 1 stronę rozliczeniową (1800 znaków ze spacjami). Ostateczna cena podawana jest przed rozpoczęciem tłumaczenia. Każde zlecenie jest traktowane indywidualnie w zależności od terminu realizacji, tematyki oraz stopnia trudności tekstu. Wykonuję tłumaczenia na terenie Polski oraz za granicą.

Tłumaczenia Ustne

Specjalistyczne

-obsługa językowa konferencji / szkoleń / targów
-rozmowy biznesowe / podróże służbowe
-szkolenia z zakresu obsługi maszyn

Standardowe

-tematyka ogólna

Cena za godzinę

od 100 PLN

Cena za blok (4 godziny)

od 400 PLN

Poprzez współpracę online oraz w formule B2B oferuję tłumaczenia na terenie Polski oraz za granicą. Podane ceny są cenami przybliżonymi, każde zlecenie jest traktowane indywidualnie w zależności od terminu, charakteru tłumaczenia oraz jego tematyki.

W trakcie stażu Pani Karolina Siupka-Mróz mogła dzięki swojej pracy zapoznać się ze specyfikacją pracy w Trybunale Sprawiedliwości, a zwłaszcza w Dyrekcji Generalnej ds. wielojęzyczności. Pani Karolina zawsze realizowała powierzone jej obowiązki sumiennie i z dużym zaangażowaniem w pracę wydziału. Systematyczność oraz umiejętność pracy zarówno w zespole, jak i samodzielnie były dla nas niezwykle istotne.

Maciej B. Markiewicz, Szef Wydziału tłumaczeń języka polskiego, Trybunał Sprawiedliwości

Zakres powierzonych obowiązków obejmował tłumaczenie ustne konsekutywne z języka francuskiego na język polski i z języka polskiego na francuski. Pani Karolina posiadała wszystkie niezbędne kwalifikacje do przeprowadzenia tłumaczenia. Wykazała się profesjonalizmem wykonanej obsługi tłumaczeniowej, w tym wysokim poziomem językowym, sumiennością oraz punktualnością.

Jakub Kozieradzki, MOBILELANGUAGE Szkoła Języków Obcych Jakub Kozieradzki

I would like to recommend Mrs. Karolina Siupka-Mróz as she proved her language skills at the „Zero Waste Conference” which took place in Budapest. Mrs. Karolina showed extended knowledge of english terminology related to waste treatment facilities issues.

Piotr Barczak, Senior Policy Officer: Waste, European Environmental Bureau

Podczas spotkań „Waste Meeting” we Francji których głównym tematem była gospodarka odpadami, recykling, nowe technologie oraz systemy odzyskiwania odpadów, pani Karolina zapewnita wsparcie językowe w zakresie terminologii branżowej języków polski-francuski oraz polski-angielski. Mamy przyjemność polecić panią Karolinę jako rzetelnego tłumacza o przygotowaniu merytorycznym.

Hanna Marlière, Dyrektor Zarządzająca, Green Management Group Sp. z o.o.