W trakcie stażu Pani Karolina Siupka-Mróz mogła dzięki swojej pracy zapoznać się ze specyfikacją pracy w Trybunale Sprawiedliwości, a zwłaszcza w Dyrekcji Generalnej ds. wielojęzyczności. Pani Karolina zawsze realizowała powierzone jej obowiązki sumiennie i z dużym zaangażowaniem w pracę wydziału. Systematyczność oraz umiejętność pracy zarówno w zespole, jak i samodzielnie były dla nas niezwykle istotne.

Maciej B. Markiewicz, Szef Wydziału tłumaczeń języka polskiego, Trybunał Sprawiedliwości

Zakres powierzonych obowiązków obejmował tłumaczenie ustne konsekutywne z języka francuskiego na język polski i z języka polskiego na francuski. Pani Karolina posiadała wszystkie niezbędne kwalifikacje do przeprowadzenia tłumaczenia. Wykazała się profesjonalizmem wykonanej obsługi tłumaczeniowej, w tym wysokim poziomem językowym, sumiennością oraz punktualnością.

Jakub Kozieradzki, MOBILELANGUAGE Szkoła Języków Obcych Jakub Kozieradzki

I would like to recommend Mrs. Karolina Siupka-Mróz as she proved her language skills at the „Zero Waste Conference” which took place in Budapest. Mrs. Karolina showed extended knowledge of english terminology related to waste treatment facilities issues.

Piotr Barczak, Senior Policy Officer: Waste, European Environmental Bureau

Podczas spotkań „Waste Meeting” we Francji których głównym tematem była gospodarka odpadami, recykling, nowe technologie oraz systemy odzyskiwania odpadów, pani Karolina zapewnita wsparcie językowe w zakresie terminologii branżowej języków polski-francuski oraz polski-angielski. Mamy przyjemność polecić panią Karolinę jako rzetelnego tłumacza o przygotowaniu merytorycznym.

Hanna Marlière, Dyrektor Zarządzająca, Green Management Group Sp. z o.o.

+48 123 123 123       karolinasiupkamroz@gmail.com